Æresmedlemskap i Ski Historielag kan tildeles medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats til fremme av lagets formål og virke.

Grunde
Vale

Grunde Vale

Æresmedlem fra 18.03.2024.

Terje Kornelius
Lorentzen

Terje Kornelius Lorentzen

Æresmedlem fra 18.03.2024.

Knut Jørgen
Solberg

Bli medlem

Æresmedlem fra 08.04.2023.

Ivar
Sæthre

Bli medlem

Æresmedlem fra 08.04.2023.

Idar
Furuseth

Bli medlem

Æresmedlem fra 30.03.2022.

Knut Martin
Falla

Bli medlem

Æresmedlem fra 27.02.2020.

Anne Marie
Endsjø

Bli medlem

Æresmedlem fra 04.03.2019.

Tom Arnold
Rognstad

Bli medlem

Æresmedlem fra 04.03.2019.

Alf B.
Godager

Bli medlem

Æresmedlem fra 01.03.2018.

Karl-Olaf
Løkenhagen

Bli medlem

Æresmedlem fra 01.03.2018.

Elin
Aas

Bli medlem

Æresmedlem fra 02.03.2017.

Ragnhild
Sæthren

Bli medlem

Æresmedlem fra 07.03.2014.

Grethe
Zahl

Bli medlem

Æresmedlem fra 07.03.2014.

Bjørn
Myrvoll

Bli medlem

Æresmedlem fra 2002.

Per Asbjørn
Krogstie

Bli medlem

Æresmedlem fra 07.03.2014.

Dag
Mork Ulnes

Bli medlem

Æresmedlem fra 27.02.2020.

Lillian
Gustafson

Bli medlem

Æresmedlem fra 27.02.2020.

Bi
Five Magnus

Bli medlem

Æresmedlem fra 1999.

Henrik
Klohs

Bli medlem

Æresmedlem fra 07.03.2014.

Aase
Klohs

Bli medlem

Æresmedlem fra 07.03.2014.

Alfred
Gustafson

Bli medlem

Æresmedlem fra 1991.

David
Dahl

Bli medlem

Æresmedlem fra ????.

Svein
Risdal

Bli medlem

Æresmedlem fra 1999.

Frank
Aas

Bli medlem

Æresmedlem fra 02.03.2017.