De fleste bildene i kalenderene finnes i fotoarkivet til Ski Historielag. Hvis du vil ha en kopi av et bilde, kan du henvende deg til historielaget. Mange av bildene er dessuten tilgjengelige i Ski bibliotek/ Lokalhistorisk arkiv.

aarsaker3.jpg

Kalendere fra 2020

aarsaker3.jpg

Kalendere 2010 - 2019

aarsaker3.jpg

Kalendere 2000 - 2009

aarsaker3.jpg

Kalendere 1990 - 1999

aarsaker3.jpg

Kalendere 1985 - 1989