Ski Historielag
ble stiftet 7. mars 1974 av Ski Utmarksråd med konstituerende styremøte 21. mars 1974. Vi har eget møterom i Ustvedthuset som ble bygget i 1740 og senere flyttet til Waldemarhøy kultursenter. I godkjent arkivrom i kjelleren tar laget imot lokalt og privat arkivmateriale. Bildet viser Ustvedhuset før det ble flyttet.

Historielaget var primus motor for opprettelsen av kultur- og bygdetunet Waldemarhøy i Ski sentrum og med plassering av gaven Ustvedthuset der laget har sine kontorer. Til bygdetunet er det også flyttet et stabbur. I sammenheng med bygdetunarbeidet har det utviklet seg et samarbeid med flere foreninger til Waldemarhøydagen. Denne dagen består av publikumsorienterte utstillinger og aktiviteter.

Banneret som brukes på denne hjemmesiden er fotografert av Christian Olsen og viser Staburet og Ustvedthuset på Waldemarhøy.

Ved årsskifte 2020 var det 542 medlemmer i Ski Historielag.

Ski Historielag er tilsluttet følgende organisasjoner:

  • Bøndenes Hus
  • Follo Historielag
  • Fortidsminneforeningen Oslo / Akershus
  • Landslaget for lokalhistorie
  • Norsk Arkeologisk forening
  • Norsk Namnlag

Møter
Medlemsmøtene avholdes på Servicesenteret, Rådhussvingen 3 i Ski.
Alle møter vil anonseres på startsiden og på vår facebook-konto.

Kontortid
Det er kontortid på Ustvedthuset hver tirsdag fra 11.00 til 14.00.

Ustvedthuset, Ski Historielags eget hus
Ustvedthuset er den gule bygningen lokalisert på Waldemarhøytunet. Historielagets kontor er til høyre når du går inn hoveddøren og der vil du få anledning til å møte en av styrets medlemmer i Ustvedthuset tirsdager mellom klokken 11.00 og 14.00. Kontoret benyttes som møtelokale for styrets møter, men også for møter i lagets komiteer. Historielagets kontor har blitt et populært samlingssted for medlemmer som har anledning til å «stikke innom» på tirsdager, for en kopp kaffe og en prat. Det er ikke bare anledning til å treffe styret, men også andre medlemmer som er ute i samme ærend.

I Ustvedthusets andre etasje har vi også gleden av å invitere til vårt bibliotek. Biblioteket har samme åpningstid som kontoret. Det er fortsatt under oppbygning, men vi har allerede nå samlet mange lokalhistoriske skrifter og artefakter. Alt er gaver fra medlemmer.

Biblioteket åpnes etter avtale med den som har vakt på kontoret. Utenom kontortiden kan det også åpnes etter avtale.

Bildearkiv
Ski Historielag er interessert i bilder fra alle kanter av kommunen, og i kjelleren på Ustvedhuset har historielaget et godkjent arkivrom hvor vi tar imot lokalt og privat arkivmateriale.

De fleste bildene i våre kalendere finnes i fotoarkivet til Ski Historielag. Hvis du har lyst på en kopi av et bilde, kan du henvende deg til komiteen for Digitalisering og dokumentbehandling. Mange av bildene er dessuten tilgjengelig i lokalhistorisk arkiv v/Ski Bibliotek.

Vi kommer gjerne hjem til deg for å notere opplysninger om bildene dine og låner med disse for avfotografering. Ta kontakt med oss, så blir vi enige om en dag det passer.

Takk til alle som har hjulpet oss med bilder og opplysninger til våre kalendere.

Æresmedlemmer
Ski Historielag har og har hatt mange aktive medlemmer. Noen av dem er blitt hedret med æresmedlemskap.

Se eget menypunkt for detaljer om våre hedersmedlemmer.

Komiteer, arbeidsgrupper og utvalg
Ski Historielag har flere komiteer og utvalg med spesielle interesser og fagfelt. Se egne menypunkter.