Ved å trykke på lenken 'Digital versjon' får du tilgang til digitalversjonen på Nasjonalbiblioteket.

Bøker fra Ski Historielag

Historiske tilbakeblikk på utviklingen i Ski gjennom 11000 år.  Ski historielag i 40 år.  Alf B. Godager (red.) 2014. ISBN 978-82-999569-0-1. Digital versjon.
Kråkstad Skytterlag 1862 - 2021.  Jon Arne Eie og Ivar Liseter 2022. ISBN 978-82-693077-0-2.
Motstand og matauk : Livet i Kråkstad og Ski 1940-1945.  Alf B. Godager (red.) 2015. ISBN 978-82-999569-1-8. Digital versjon.
Ski Skytterlag 1870 - 2020.  Ivar Liseter 2020. ISBN 978-82-999569-4-9.
Skogbygda i nordre Ski - En annerledes bygdebok.  Kjell Overrein 2018. ISBN 978-82-9 99569-2-5.
Turbok for Ski.  Alfred Gustafson 1992.  Digital versjon.
Årlige kalendere  gjennom mer enn 30 år fra Ski Historielag.

Annet lokalt stoff

Beskrivelse over Krogstad Herreds Eiendomme samt Forslag til ny Skyld. Skyld. Utg. 1866.
Bygda Fjeld og Fjeld gård. Steinar Gundersen og Øystein Kristiansen: Utg. Ø. Kristiansen og S. Gundersen. 2018.
Bygninger i Ski sentrum. Utg. Ski skolestyrekontor. Ski. 1984. Digital versjon.
Fagorganisasjonens høyskole : Sørmarka 1939-1989. Harald Berntsen.  Digital versjon. 
Folkets hus Ski 75 år : beretning fra 18. oktober 1918 til 18. oktober 1993. Odd Nesbakken ofl.: Utg. Folkets hus landsforbund. Oslo. 1993. Digital versjon.
Fornminner i Akershus: rapport om topografisk-arkeologisk registrering for det økonomiske kartverket. Ski kommune. Utg. Universitetets oldsaksamling. Oslo. 1987. Digital versjon.
Fra kompetansesenter til konferansehotell : Sørmarka 1989-2014. Harald Berntsen. ISBN 9788205472235. Digital versjon.
Glimt fra bygdemiljøet : Kråkstad landbrukslag og Ski bondelag : 100 års-jubileum : 1895-1995. Nils Mørk: Ski. 1995.
Glimt fra jernbanehistorien i Ski. Geir Widar Langård: 2007.
Kråkstad. En bygdebok. To bind. 1929-34.  Bind 1: 1929. 495 s. (Bygdehistorie). Bind 2: 1934. M. Østlid. 
Kråkstad og Ski sparebank gjennom hundre år : 1854-1954. Osvald Martinsen: Utg. Kråkstad og Ski sparebank. 1954. Digital versjon.
Langhus før og nå. Jens-Kåre Aalerud: Utg. Jens-Kåre Aalerud. 2010. Digital versjon.
Milorg i Sarpsborg-distriktet: og om containerslipp i bl.a. Eidsberg, Halden, Hobøl, Rakkestad, Spydeberg, Trøgstad, Våler, Høland og Ski. Sandaker, Peder N.: Utg. Eggen Press. 2010. Digital versjon.
SB-posten: utgitt i anledning A/S Ski bygg's 50 årsjubileum 29. november 1969. Harry Harsson: Utg. Ski bygg. 1969.
Ski bygg : fra sagbruk og isenkram til moderne byggevarehus. Jon Trygve Markussen: Utg. Ski bygg. Ski. 2009. Digital versjon.
Ski guttemusikkorps: 15-års beretning 1924-1939. Utg. Ski guttemusikkorps. 1939.
Ski håndverk- og industriforening : 25 års beretning. Anders Ween og Rolf Robertsen: Utg. Ski håndverk- og industriforening. 1956. Digital versjon.
Ski idrettslag 1919-1949. samlet beretning : Ski turn og idrettsforening, A.I.L. "Fremad", Ski idrettslag. Utg. 1949.
Ski IL 100 år. Ellen Fossli, Svein Thompson, Frode Ringstad. Utg. 2019.
Ski krets av Norges røde kors gjennom 25 år. 1921-1946. K. Stenerud og Thorbjørn Løchen: Utg. 1946.
Ski mannskor: Jubileumsskrift 1921-1946. Red. O. Herrefosser ofl. 1946.
Ski og Kråkstad inntil omkring 1500. Utg. Ski kommune. 1990. Terje Schou: Bind 1: Forhistorisk tid. Fra øyrike til jordbruksbygder. Bind 2. Middelalderen. Fra nyryddingstid til ødegårdstid.
Ski skolekorps 50 år : beretning 1924-1974. Rolf Robertsen (red.): Utg. Korpset. Ski. 1974. Digital versjon.
Ski videregående skole: gymnasklasser i 50 år: 1938-1988: samlegymnas, reformgymnas, videregående skole 1968-1988. Anita Eger Gervin (red.): Utg. Ski videregående skole. 1988. Digital versjon.
Spill og sang gjennom 10 år : 1973-1983: festskrift til Ski kommunale musikkskole. Hans M. Wivestad (red).