Hvor

Hva

Hvem

2023

Historien om Ikaros – fallskjermklubben i Ski

Marit Kristin Karlsen

2022

Gaupesteinrennet 1937 -1996 noen historier

Odd-Christian Olsen, Terje Lorentzen, Marianne Johansen Myrbraaten

2022

Noen minner fra oppvekst på Ellingsrud i Ski

Per Halvor Vale

2022

Naturkatastrofen på Asgjerrudtjern

Marianne Johansen Myrbraaten, Marit Karlsen

2021

Husmannsfolk i Kråkstad

Chris Nyborg

2021

Gottfrid på Strevoppbråtan

Marit Karlsen

2021

Ski sykehus

Ola Øygard

2020

Historien om Kringsjå/Kjeller’n i Ski

Marit Kristin Karlsen

2020

Det lå en pjokk og lukte i turnipsåkerens gress

Lil Gustafson

2019

Havreaks eller salamander? Valg av kommunevåpen for Nordre Follo kommune

Dagfinn W. Jakobsen

2019

Bergenserne i Q-laget

Frode Bygdnes

2019

Historien om vennskap og samhold blant jentene på telefonsentralen i Ski og Tomter på 50-, 60- og 70-tallet

Marit Kristin Karlsen og Mona Karlsen

2018

Hjellsåstårnet i Gaupesteinsmarka, Kråkstad

Marianne Johansen Myrbraaten og Marit Kristin Karlsen

2018

Taraldrud gård i Ski kommune blir nå Politiets nasjonale beredskapssenter, men hva blir borte? Historien fra nåtid til fortid.

Bjørn Egil Jensen, Lil Gustafson, Kjell Evensen, Harald Lundstedt, Egil Wenger og Knut Falla

2018

Skålgroper. Om kultsteder og offerplasser i yngre steinalder og bronsealder i Ski kommune

Lil Gustavson

2017

Militærøvelsen i Follo 1937

Sven Lindblad

2016

Follo i 1716: Hva skjedde for 300 år siden da kong Karl XII forsøkte å erobre Norge?

Bjørn Egil Jensen, Stein Turtumøygard og Olav Haugdahl

2016

Ny vei gir ny kunnskap. Arkeologiske registreringer i forbindelse med ny E18 gjennom Ås og Ski.

Anne Herstad

2016

Bjørn Myrvoll, primus motor for registrering og innsamling av kulturminner i Ski kommune

Bjørn Egil Jensen

2016

Akershusbunaden og Ski-kvinnen Lina Gjelsvik

Hege Bodahl

2015

I fotsporene til steinalderpionerene – En utgravning av pionerboplassene på Elgsrud i Sørmarka

Carine Eymundsson og Axel Mjærum

2015

Nye arkeologiske funn i Follo 2014/2015

Christine Boon og Reidun Marie Aasheim

2015

Fysiske krigsminner fra 2. verdenskrig i Follo

Anne Birgit Bævre, Elin Aas, Åste Eggen, Solveig Krogsrud, Jørn Svendsen og Bjørn Egil Jensen

2014

Nye arkeologiske funn i Follo 2013/2014

Anne Herstad og Reidun Marie Aasheim

2014

Kultplasstradisjon – Kokegropfeltet ved Kråkstad kirke

Lil Gustafson

2014

Follos geologiske historie – Hva skjedde da Follo ble dannet?

Kjersti Iden

2013

Follo i 1814 – hva skjedde?

Elin Aas, Guri Vallevik Håbjørg og Bjørn Egil Jensen

2013

«Å lese en kirke». Ved feiringen av 25-årsdagen for vigslingen av Ski nye kirke

Kirsti Såheim

2012

Da jeg var med far og kjørte med knottgenerator

Jens Kåre Aalerud

2012

En onkel i Amerika

Jonny Bunæs

2012

Fra livlig storstue til stille askehaug

Dagfinn W. Jakobsen

2011

"Løft vor sak frem med sang" Ski mannskor 90 år

Dagfinn W. Jakobsen

2010

Fra folkeskole til kulturell tumleplass. Nye Kontra skole.

Dagfinn W. Jakobsen

2009

Dekknavn ”Faktum” – Gerd ”Mosse” Santesson, 1903–1943

Inger Andersen

2009

Kråkstad kommunale kino

Dagfinn W. Jakobsen

2009

Italiaoksetunge ved den gamle skiftestallen på Ski stasjon, samt litt om andre planter på stasjonsområdet

Anders Often og Frida Mørch

2009

Kampen for å få kirke på Langhus

Jens Døvik og Alf B. Godager

2008

Vardehaug – et samarbeidsprosjekt

Per A. Krogstie

2008

Skifabrikkene i Nordby på 1930- 40- og 50-tallet

Aase Weydahl-Ottesen

2008

Boplassen Nøkleby og yngre steinalder i Follo

Axel Mjærum, Øystein Amundsen og Gaute Reita

2008

«Nu sidste Reis mig forestaaer» Wergelands Minde» i Ski – et hus med historisk sus

Sven Lindblad

2008

Framtida gikk på skinner

Vegard Arnesen og Dagfinn W. Jakobsen

2007

Navneplater/lysskjold i Kråkstad kirke

Reidun Hjemdal

2007

Perlekranser

Reidun Hjemdal

2007

Villaen Vestraat og pionertiden i Skibyen

Anita Eger Gervin

2007

Historien om Ellev Olsen Haabet

Bjørg Brynildsen

2006

Perlekransene i Kråkstad kirke

Reidun Hjemdal

2006

Artilleriregiment nr 1

David Dahl og Per A. Krogstie

2005

Waldemarhøy Bygde- og kultursenter i Ski

Per A. Krogstie

2004

«Førend ieg brænder hannem ud». En uoppklart förbrytelse i Kråkstad i 1754

Sten Høyendahl

2003

Alltid på post - Postens historie i Ski inntil 1930

Haldorf Andersen

2002

Utviklingen av næringslivet i Ski - fire sentrale bedrifter

Per A. Krogstie

2002

Fandens drikkekar, Barokk treskjærerkunst fra Ski og Ås

Sven Lindblad

2001

Skibyen blir til

Bi Five Magnus

2001

En utvandrers historie

David Dahl og Per A. Krogstie

2001

Skjegstad-Slora i Ski

Hans Christen Mamen

2000

Borghild Holmsen - komponisten fra Vevelstad

Morten Gaathaug

2000

Lokalt minne fra en fjern krig

Torstein Aamodt

1999

Fanget av fremtiden

Five Magnus

1999

Fiske i nordre del av Ski i gamle dager. Utrolig, men sant!

Reidar Haugen

1999

Ski Historielag 25 år

Per Krogstie

1998

Steinalderpionerene på Stunnerøya

Lil Gustafson

1998

Sykehus i Ski - en hjertesak

L. Røjen Johansen og R. Johansen

1998

I Østlids fotspor

Jens Wollebæk

1997

Alfred Gustavsons sti. En kultur-/natursti i Ski

Bjørn Myrvoll

1997

Vevelstad Verk - Teglverket ved Fosstjern

Bi Five Magnus

1996

Vannveien fra Nærevann til Gjersjøen

Karl-Olaf Løkenhagen

1996

Sagbruk, fløting og isindustri i nordre Ski

Reidar Haugen

1994

Stunnerfunnet i Ski. Et uteglemt funn fra eldre jernalder

Svein Risdal

1994

Kråkstad og Ski i medgang og motgang 1905-1940

Erling Rønneberg

1994

Milorg i Ski 1940-1945

Erling Rønneberg

1993

Slik var det den gang da Skibyen ble til

Erling Rønneberg

1992

Titanic’s forlis og Ski-gutten Karl Midtsjø som kom fra det med livet

Johannes Thorvaldsen

1992

Mer om Follobygdenes eldste historie - Med arkeologene i NSB’s nye spor gjennom Ås og Ski

Espen Uleberg

1991

Ny kongeveibru over Dalsbekken, i gammel skikkelse

Erik Aas jr.

1990

Skoleminner fra en vond tid

Osvald Martinsen

1990

Ski - landskap med historie

Lil Gustafson

1989

Ski stasjons historie og betydning

Bi Five Magnus

1988

Sangen om Skaubøgda

Irene Bøhlerengen og Hans Petter Glenne

1988

Meieribygget og kornmagasinet ved Kråkstad stasjon

Johs. Bieltvedt

1987

Huskonserter hos Gunvor og Arne Kvakestad, Ski under krigen 1940-45

Arne Kvakestad

1987

Et flintfunn fra Fjell i Ski

Knut Erling Semb

1986

Søndre Ski - Borghild og Thorleif Johannson

Knut Breirem og Thor Homb

1985

Sprengstoffabrikken i Ski

Per A. Krogstie

1985

Kraakstad Landbrugsforening, senere Kråkstad Landbrukslag og Ski Bondelag - Et 90-års tilbakeblikk

Gunhild og Arne Berger

1983

Litt om Follo i den eldste norske skattematrikkel fra 1647

Osvald Marlinsen

1983

Follo landbruksskole, 1922-1961

Harald Hvidsten

1982

Kråkstad frisinnede ungdomslags liv og virke

Maren Kvilesjø Mehren

1982

Østfoldbanen gjennom Follo. Historien bak et omstridt linjevalg

Lise Henriksen

1975

Bosettingen i Ski og Kråkstad gjennom 8000 år

Terje Schou

1974

Fra «Øieren» til «Østlandets Blad»

Harry Harsson

1974

Fra kornmagasin til bygdebank i Follo

Osvald Martinsen

1973

Da skogbygda fikk eget gudshus

Birger Henrik Fossosum

1973

Almenningen i Ski

Terje Schou

1973

Orgler og organister i Kråkstad prestegjeld

Ose. Nordby

1971

En dag i omgangsskolen

???

1970

Nøstvedtkulturen

Tupsi Thunæs, Lillian Solberg og Karl Solberg

1962

Steinkjelleren på Langhus gård i Ski

Cato Enger

1951

Kråkstad et tidsbilde

Svend Østby