Årene 2012 til 2020 er overført fra gammel web og ført i pennen av mageårige web-redaktør Idar Furuseth.
Årene 2021 og 2022 er hentet fra Facebook og referat på StyreWeb. Fra og med 2023 vil man finne aktivitetsoversikten på menyvalget Artikler.

aarsaker3.jpg

Hva vi gjorde i 2022

aarsaker3.jpg

Hva gjorde vi i 2021

aarsaker3.jpg

Hva vi gjorde i 2020

aarsaker3.jpg

Hva vi gjorde i 2019

aarsaker3.jpg

Hva vi gjorde i 2018

aarsaker3.jpg

Hva vi gjorde i 2017

aarsaker3.jpg

Hva vi gjorde i 2016

aarsaker3.jpg

Hva vi gjorde i 2015

aarsaker3.jpg

Hva vi gjorde i 2014

aarsaker3.jpg

Hva vi gjorde i 2013

aarsaker3.jpg

Hva vi gjorde i 2012