Nye personvernregler fra 2018 (GDPR)
Den ny personvernlovgivning (også kalt GDPR) tråde i kraft 20. juli 2018. Dette medfører at personvernlovgivningen blir lik i hele Europa. Loven gir deg større innflytelse på hvordan dine personopplysninger behandles og hvem som skal få tilgang til dem.

Det er strenge krav til dokumentasjon og risikovurderinger og de registrertes rettigheter er styrket på flere områder.
Lovverket gjelder for alle registre hvor personopplysninger er samlet.

De nye reglene innebærer blant annet:

  • Mer åpenhet rundt innsamling og bruk av personopplysninger. Den som samler opplysninger om deg, skal gi klar og tydelig informasjon om hvordan personopplysningene skal brukes.
  • Bruk av personopplysninger skal begrunnes og begrenses. Det er ikke lov å samle inn eller lagre personopplysninger man ikke trenger. Opplysninger som det ikke lenger er behov for skal slettes.
  • Uriktige eller ufullstendige opplysninger skal rettes.
  • Du har rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger.

Opplysninger vi har og behandler
I Ski Historielag oppbevarer vi i regnskapet og i medlemsregistret navn, adresse, år og måned for innmelding, e-postadresse, telefon nr, medlemskaps type som enkeltmedlem, familiemedlem eller æresmedlem, styre- og komitémedlemmer, kommunikasjon med postkort for medlemmer uten e-postadresse og regnskapsreferanser for kontingentinnbetalinger. I tillegg har vi tre kontaktpersoner i kommune og bibliotek.

Rett til innsyn
Du kan når som helst be om å få innsyn i personopplysninger dine og eventuelt få disse rettet eller slettet.

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres på datamaskinen, mobilen eller f.eks. nettbrettet ditt.

Ski Historielag bruker ikke informasjonskapsler.