Skibyen blir til

Smaalensbanen ble åpnet 1. januar 1879, og denne datoen kan vi godt feire som stasjonsbyens fødselsdag.  Før  jernbanen kom og den viktigste landstasjonen mellom Kristiania og svenskegrensen ble lagt til Ski, var dette   en ren jordbruksbygd. Hadde ikke jernbanen kommet, ville mange helt sikkert ha flyttet herfra, til Kristiania eller til Amerika. I stedet ble Skibyen mulighetenes land for stadig flere nye Skifolk.

Les mer

Ski sentrum


Med Lill og Kjersti fra Ski Historielag og Dagfinn W. Jakobsen fra Nordre Follo lokalhistoriske arkiv.
Les mer