I 1982, 1984, 1990 og 2023 var det et styrellegium som ledet historielaget.

Dag
Mork Ulnes

Bli medlem

1974 - 1975

Berit
Budde Erichsen

Bli medlem

1976

Robert
Pehrson

Bli medlem

1977-1979

Per
Beinset

Bli medlem

1980

Arne
Fjeld

Bli medlem

1981-1982

Dag Erik
Prestesæter

Bli medlem

1983

Bi
Five Magnus

Bli medlem

1985-1988

Finn
Raaum

Bli medlem

1989

Kristen
Grieg Bjerke

Bli medlem

1991-1992

Gro
Strand

Bli medlem

1993

Grethe
Zahl

Bli medlem

1994-2000

Per A.
Krogstie

Bli medlem

2001-2009

Knut
Falla

Bli medlem

2009-2022

Trond
Simarud

Bli medlem

18.10.2023