Bli medlem

2019 til Elin Aas

Elin Aas er æresmedlem i Ski Historielag. Elin har arbeidet i Ski Historielag i en årrekke med flere tema. Hun har vært styremedlem i tre perioder samt at hun har vært leder for lagets kalenderkomite med årlige utgivelser. Hun går ikke av veien for å stille på salgstand med våre utmerkede kalendre.

2014 til Bjørn Myrvoll

Bjørn Myrvoll har i flere 10-år arbeidet i Ski Historielag og Ski Lokalhistorisk arkiv / Ski bibliotek med saker som omfattes av grunnlaget for kulturvernprisen. Han har gjort et betydelig nybrottsarbeide i registrering av gamle (glemte) husmannsplasser i kommunen og oppklare gamle hulveier og ledene til oldtids/kongeveiene. Hans arbeid med registreringen er mye av grunnlaget for kartverket over fornminner i kommunen.

Bli medlem