Markering av Unionsoppløsningen 7. juni 2024

Markering av Unionsoppløsningen 7. juni 2024

Velkommen til historien som førte til oppløsningen av unionen mellom Norge og Sverige i 1905. Vi møtes 7. juni 2024 kl 18:00 på Waldemarhøy.

Program

  • Velkommen ved ordfører Cecilie Pind.
  • Dagens hovedtaler tidligere stortingsrepresentant Gunvor Eldegard.
  • Flaggskifte etter Stortingets kunngjøring i 1905 ved Trond Linnestad.
  • Glimt fra Magasinleieren som sto «klar til strid» i 1905 Knut Falla.

Det blir selvfølgelig servering av Dagbokringle og kaffe til alle så langt det rekker!

Av programmet fremgår det flagg skifte.
Vi skal gjennomføre flaggskifteprosedyren som ble gitt fra Stortinget etter vedtaket 7. juni, -- så når du kommer henger det norske orlogsflagget / splittflagget med sildesalaten opp på flaggstangen. Og, vi skifter til det rene norske flagget under 1905 flagg seremonien.

Magasinleierens historie. Vi får en gjennomgang av historien til Magasinleieren og hvorfor leieren og mange andre forsvarsinstallasjoner ble bygget samtidig mange steder i landet.

Vi skal plassere inn flere bygninger som ikke er til stede eller på kartene i dag. Til sammen var det ca 62 bygninger med smått og stort inklusive hundehuset til sjefen.

Arrangementet er et samarbeid mellom Ski Historielag og Nordre Follo- og omegn forsvarsforening