Opphavsgårder

Den første gården i Ski, opphavsgården, var Sander. Den lå med sentrum i det sentrale ra-området for Ski-morenen, i dag området fra Ski skole til Ski kirke. Området som hørte til opphavsgården, hadde meget stor utstrekning.  Opphavsgården i Kråkstad tror man lå i området omkring gårdene Bjastad og Tomter.
Les mer

aarsaker3.jpg

Ambjørnrud gård

aarsaker3.jpg

Drømtorp gård

aarsaker3.jpg

Foss gård

aarsaker3.jpg

Glenne Nordre

aarsaker3.jpg

Gryteland Store

aarsaker3.jpg

Hanekrop gård

aarsaker3.jpg

Harestad Østre

aarsaker3.jpg

Kapell-Sander

aarsaker3.jpg

Krokhol gård

aarsaker3.jpg

Langhus gård

aarsaker3.jpg

Li gård

aarsaker3.jpg

Sander sentrumsgård

aarsaker3.jpg

Siggerud gård

aarsaker3.jpg

Sigtun gård

aarsaker3.jpg

Steinum

aarsaker3.jpg

Ustvedt Østre

aarsaker3.jpg

Vevelstad gård

aarsaker3.jpg

Vål gård

aarsaker3.jpg

Østby gård


Søndre Ski gård

Søndre Ski gård var i 1920-50 årene et begrep i norsk landbruk, et foregansbruk av første klasse. Gården var særlig kjent for fremragende beitedrift og storfehold med hovedvekten på melkeproduksjon. Driften bygget på resultater fra forskning og forsøksvirksomhet, men var ofte i forkant av forskningen.     
Les mer