Bygdebank

Bli medlem

Det var ikke lenge mellom uårsperioder i vårt land i gamle dager. Mange var klar over dette, og det ble opprettet en låneordning.

Les mer

Bygdeborger

Bli medlem

I Ski er det to bygdeborger som begge ligger i Kråkstad samt at det er en i Nøstvedtmarka rett over grensa til Ås kommune.

Les mer

Folkets hus

Bli medlem

Ideen til å reise et Folkets Hus ble "født" i den Sosialdemokratiske Arbeiderforening, som var en driftig forening i Ski.

Les mer

Gamle veier

Bli medlem

Tråkk, stier, ride- og kløvveier ble kalt "allfar". De gikk helst over tørt land og høydedrag.
 

Les mer

Gjestgiverier

Bli medlem

På grunn av mye fyll og bråk ved enkelte gjestgiverier, ble det i 1846 vedtatt at det bare skulle være to i hele herredet.
 

Les mer

Gravhauger

Bli medlem

De første gravminner var trolig røyser fra bronsealder. "Gammelt som alle haugene" er et velkjent uttrykk.

Les mer

Handel

Bli medlem

Landhandlerier utenfor Ski sentrum og en 'moteforretning' på Kråkstad.

Les mer

Husmannsplasser

Bli medlem

Fra 1600-tallet og fram til begynnelsen av 1900-tallet ble det ryddet et stort antall husmannsplasser over hele landet.

Les mer

Industri

Bli medlem

Industri som ikke er her lenger, alt fra fyllepenner og tresko til pudrett.

Les mer

Is, torv og tegel

Bli medlem

Kommersiell istrafikk startet på begynnelsen av 1930-årene og varte til etter krigen.

Les mer

Jernbanen

Bli medlem

Kravet om jernbane til Smaalenenes Amt dukket opp i 1866 fra Kristian Brandt og J. T. Landmark.

Les mer

Karl den 12.

Bli medlem

Carl XII oppgav beleiringen av Akershus festning og under retretten i 1716 slo han seg ned på Kråkstad.

Les mer

Kirker

Bli medlem

Ski har to gamle kirker fra midten av 1100-tallet, Ski middelalderkirke og Kråkstad kirke.

Les mer

Kokegroper

Bli medlem

Det hedenske kultsted har sannsynligvis vært et sentrum der religion, økonomi og politikk var tett sammenvevd.

Les mer

Kommunen

Bli medlem

Kråkstad kommune ble fra 1931 delt i Ski og Kråkstad, som fra 1. januar 1964 igjen ble slått sammen under navnet Ski.

Les mer

Krigen i Ski

Bli medlem

Om morgenen 9. april syklet Amund på jobben som vanlig. Han møtte Bayer'n som kom med dramatiske nyheter på motorsykkel fra Drøbak.

Les mer

Monsrud

Bli medlem

En tilspissing av forholdet til Sverige på slutten av 1800-tallet førte til at depotet til Andre Artillerikorps i Fredrikstad ble flyttet til Ski.

Les mer

Posten

Bli medlem

Ski poståpneri i Kraakstad prestegjeld, Ager og Folloug fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 18.6.1870.

Les mer

Sagbruk

Bli medlem

I 1655 skal det ha vært 12 sager i kommunen. Etter innføringen av sagbruksprivilegiene i 1688 var det 6 sager tilbake.

Les mer

Samfunnshus

Bli medlem

Kråkstad samfunnshus ble innviet i 22. oktober 1956 med fylkesmann Trygve Lie, FNs første generalsekretær.
 

Les mer

Santalmisjonen

Bli medlem

Utpå vinteren 1916 sendte Den Norske Santalmisjon en av sine misjonsarbeidere, Nils Christian Olsen, til Ski.

Les mer

Skattetrykket i Ski

Bli medlem

Hannibal Sehested (1609-66) var stattholder i Norge noen år fra 1642 med sete på Akershus. Han innførte en rekke skattereformer.

Les mer

Ski Sykehus

Bli medlem

Sykestuen var et kvinneforetagende, og det var om å gjøre å få en trygg fødestue med jordmor og legehjelp om nødvendig.

Les mer

Skogbruk

Bli medlem

I perioden 1912 til 1917 gjorde Ski kommune sin forkjøpsrett gjeldende, og store skogområder kom i kommunal eie.

Les mer

Skoler

Bli medlem

Sogneprest Jacob Stub ledet den første skolekommisjonen i Norge tidlig på 1700-tallet. Sønnen Lars ble den første skoleholder i Ski.

Les mer

Skålgroper og løsfunn

Bli medlem

Skålgroper er en slags helleristninger som er hugget eller slipt inn i fjell eller løse steinblokker.
 

Les mer

Stasjonen

Bli medlem

Den 3. januar 1873 var det kommet innbydelse fra amtmann Sibbern om å tegne aksjer i Smaalenenes jernbane.

Les mer

Stein og grus

Bli medlem

Det er Hans Barli, medlem av Ski kommuneskogers styre, som egentlig er far til grustaket.

Les mer

Søppel

Bli medlem

Grisemøkk og avfall måtte lagres i Ski kommuneskoger, og i Ski har det vært mange forskjellige avfallsdeponier.

Les mer

Valgmenn

Bli medlem

Til riksforsamlingene på Eidsvoll i 1814 skulle det velges tre representanter fra Akershus, hvorav en fra bondestanden.

Les mer